Bilgi Güvenlik Politikası

C1 Soft Bilişim Teknolojileri A.Ş.
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

C1SOFT olarak; hizmetlerimizi en üst kalite seviyesinde gerçekleştirirken, işlemlerimizin tüm      aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE
Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve çalışanların sisteme katılımını sağlamak için gerekli altyapıyı hazırlamayı,
Yasal mevzuatı takip etmeyi ve uymayı,
Stratejik hedeflere ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamayı,
Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek yenilikleri şirket yapısına katmak için gerekli kaynakları kullanmayı,
Proseslerin her evresinde ölçülebilir hedefler belirleyerek, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi
 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ
Kuruluş bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğini ve kontrolünü sağlamak.
Örnek bilgi güvenliği uygulamaları ile yazılım sektöründe bilgi güvenliği konusunda güvenilen ve tercih edilen bir kuruluş olarak yerimizi korumak.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.
 

YASAL ŞARTLARA UYUM
Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle,
Kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.
 

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME
Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak.
 

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME
Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek.
 

Onay

Genel Müdür

01.06.2019