C1 Soft Bilişim Teknolojileri A.Ş.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

 

C1SOFT olarak; hizmetlerimizi en üst kalite seviyesinde gerçekleştirirken, işlemlerimizin tüm      aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

 

 • KALİTE
 • Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve çalışanların sisteme katılımını sağlamak için gerekli altyapıyı hazırlamayı,
 • Yasal mevzuatı takip etmeyi ve uymayı,
 • Stratejik hedeflere ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamayı,
 • Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek yenilikleri şirket yapısına katmak için gerekli kaynakları kullanmayı,
 • Proseslerin her evresinde ölçülebilir hedefler belirleyerek, yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi

 

 

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • Kuruluş bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğini ve kontrolünü sağlamak.
 • Örnek bilgi güvenliği uygulamaları ile yazılım sektöründe bilgi güvenliği konusunda güvenilen ve tercih edilen bir kuruluş olarak yerimizi korumak.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.

 

 • YASAL ŞARTLARA UYUM
 • Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle,
 • Kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.

 

 • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME
 • Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak.

 

 • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME
 • Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek.

 

Onay

Genel Müdür

01.06.2019